Хэрэглэгчтэй харилцах удирдлагын системүүдийн харьцуулсан судалгаа

Г.Мягмаржав

Хэрэглэгчтэй харилцах удирдлагын системүүдийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Хэрэглэгчтэй Харилцах Удирдлагын Системийн хөгжлийн шинэ чиг хандлагыг манай улсад нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлохыг зорьж байна.
# хэрэглэгч# удирдлага# систем# судалгаа