Хоол судлаач клубыг сурталчилах блог

Ө.НурсултанУ.ЕртайБ.ЭнхнаранХ.ИбрахимПүрэвтогоо

Хоол судлаач клубыг сурталчилах блог

Гишүүнчлэл

?

Сэрүүлэг дээд сургуулийн Үйлдвэрлэл менежментийн болон бусад мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад Хишигтэн клубыг сурталчилах, хишигтэн клубын нэр хүндийг өсгөх, хишигтэн клубыг олон нийтэд таниулахад оршино

# хоол судлал