Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Худалдан авах шийдвэр дэх монгол хэрэглэгчдийн мэдээлэл боловсруулалтын сэтгэл зүйн үйл явцад нейродизайн, нейробрендийн нөлөөллийн тодорхойлох нь

Н.Индра

Худалдан авах шийдвэр дэх монгол хэрэглэгчдийн мэдээлэл боловсруулалтын сэтгэл зүйн үйл явцад нейродизайн, нейробрендийн нөлөөллийн тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Худалдан авах шийдвэрийн мэдээлэл боловсруулалт дахь сэтгэл зүйн үйл явцад нейродизайн, нейробрэндийг оновчтой ашиглах арга зам (өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүний жишээн дээр)-ыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

# худалдаа# сэтгэл зүй