Хүний дуу авиа танин боловсруулах систем

Г.Азжаргал

Хүний дуу авиа танин боловсруулах систем

Гишүүнчлэл

?

Дуу авиа боловсруулах, хүлээн авах систем монгол улсын хувьд харьцангуй шинэлэг технологи бөгөөд дээрх системийг англи хэл төдийгүй монгол хэл дээр хүлээн авах, боловсруулах цогц системийг хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралыг илүү хөнгөвчлөх, тэр тусмаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдралын хэвшлийг илүү хялбарчлах, олон нийтийн энгийн амьдралд татан оролцуулах үндсэн зорилгыг тавин судлаж байгаа бөгөөд дуу авиа хүлээн авагчаар дамжуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд дуртай зүйлсээ хэн нэгнээс хараат байдлаар хийх шаардлагагуй өөрөө бие даан гүйцэтгэх бүрэн боломжтой болох юм.

# технологийн дэвшил# систем