Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн асуудалд

Б.Эрдэнэтуяа

Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Оюутнуудын мэдээллийн технологийн мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэхэд дунд сургуулийн мэдээлэл зүйн хичээл, их, дээд сургуулийн хүрээнд судалж байгаа мэдээллийн технологи мэдээллийн систем хичээл чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.

# мэдээлэлийн сан# хайлтын систем