Монгол дахь дата сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал

Б.Оргилмаа

Монгол дахь дата сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал

Гишүүнчлэл

?
Монголд дата сэтгүүл зүй хэр төлөвшиж буйг тодорхойлж, хөгжил төлөвшилт нь саад болж буй учир шалтгааныг илрүүлэхийг зорив.
# сэтгүүл зүй# хөгжил# монголд