Нийгэмд чиглэсэн маркетингийн компанит ажилд нийгмийн сүлжээ ашиглах нь боломжийг тодорхойлох нь

Б.Дашдолгор

Нийгэмд чиглэсэн маркетингийн компанит ажилд нийгмийн сүлжээ ашиглах нь боломжийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн маркетингийн компанит ажлыг сошиал медиа тэр дундаа фэйсбүүк ашиглан явуулах боломжийг тодорхойлох зорилготой.
# Нийгмийн# маркетинг