Оюутны гурван хэмжээст хөтөч

Б.Санчир

Оюутны гурван хэмжээст хөтөч

Гишүүнчлэл

?

Дэлхий нийтэд компьютер график хурдацтай шинчлэгдэж хегжиж байгаа билээ. Түүнчлэн дүрстэй ба З хэмжээст зар суртачилгаа ихээр хийгдэн хүн болгоны сэтгэлд хүрээд удаж байна

# програм