Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Толгойт Төрийн бус байгууллагын Вебсайтыг шинээр хийх

А.Жас-Улаан

Толгойт Төрийн бус байгууллагын Вебсайтыг шинээр хийх

Гишүүнчлэл

?

Төслийн ажлын зорилго нь толгойт төрийн бус байгууллагын вэб сайтыг захиалагчийн шаардлагын дагуу php, mysql, javascript, html хэлийг ашиглан чанартай хийж гүйцэтгэхийг зорилоо.

# төр# вэб