Үйлдвэрлэлийн менежментийн тэнхимийн веб сайт

Б.ЦэдэнсодномР.АмаржаргалБ.ЭнхтуулГ.Отгонзаяа

Үйлдвэрлэлийн менежментийн тэнхимийн веб сайт

Гишүүнчлэл

?

Хөтөлбөр хяналт шинжилгээ үнэлгээний албанаас захиалга өгсөн. Олон улсын магадлан итгэмжлэлд орж буй сургуулиуд өөрийн мэдээллээ нийтэд түгээх, нээлттэй байхын үүднээс вэб сайттай байх шаардлага тавигдаж байна.Үйлдвэрлэлийн менежментийн тэнхмийн вэб сайтын захиалга, саналын дагуу хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх.