Видео түрээсийн цахим бүртгэл

Г.Ундрахцэцэг

Видео түрээсийн цахим бүртгэл

Гишүүнчлэл

?
Видео түрээсийн программын гол ач холбогдол нь үйлчлүүлэгчдийн цаг завыг хэмнэх, уг программыг ашиглах ажилтны ажлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх улмаар видео түрээсийн газрын үйл ажиллагааг дэлхийн жишигт хүргэх юм.Видео түрээсийн газрын гаргадаг бүх төрлийн тайлан тооцоог гаргах үйл ажиллагааг автоматжуулахыг зорилго болгосон.
# видео# цахим бүртгэл