Номын сангийн ном бүртгэл хайлтын програм
(1)

Н.Баттулга Н.ОтгонбаярН.Алтан-Өлзий

Номын сангийн ном бүртгэл хайлтын програм

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь мэдээллийн эрин зуунтай мөр зэрэгцэн алхаж, номын сангийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан номын сангийн программын ашиглалтын талаар судалгаа явуулж номын сангийн үйлчилгээнд орчин үеийн технологийг өөрийн өвөрмөц онцлог, саналыг дэвшүүлэн жишээ программыг санал болгоход оршино.

# програм