Албан бичгийн мэдээллийн нууцлал хамгааллыг боловсронгуй болгох нь

Б.Ганцэцэг

Албан бичгийн мэдээллийн нууцлал хамгааллыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Албан бичгийн мэдээллийн нууцлал хамгаалалт дээр үндэслэн "Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-ийн албан бичгийн мэдээллийн нууцлал хамгааллын ажлыг сайжруулах арга замыг тодорхойлох зорилготой.
# албан бичиг# мэдээлэл