Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрөөс иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээнүүдийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, мэдээллийн системийг боловсруулах нь

Д.Ойнбаяр

Төрөөс иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээнүүдийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, мэдээллийн системийг боловсруулах нь

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, харъяа газрууд, дүүргүүдийн харъяа хэлтэс, алба, хороодоос иргэд. олон нийтэд үзүүлдэг төрийн үйлчилгээнүүдийн ситемийн шинжилгээ, програмыг боловсруулах явдал юм.

# төр# Үйлчилгээ# мэдээлэл# систем