Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрөөс иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг цахимжуулах нь

П.Гэрэлтөгс

Төрөөс иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг цахимжуулах нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээнүүдийн олон үе шатуудыг багасгах, төрийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын мэдээллийн системийн шинжилгээг боловсруулан, цаашид хэрхэн оновчтой байдлаар мэдээллийг иргэдэд хүргэх боломжыг судлах явдал юм.

# төр# Үйлчилгээ# цахим систем