Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол хятад үндэсний цээрийн ёсны харьцуулсан судлал

Т.Уранбайгаль

Монгол хятад үндэсний цээрийн ёсны харьцуулсан судлал

Гишүүнчлэл

?

Цээрийн ёсны харьцуулсан судлал нь бусад соёлын төрлүүдээс хамгийн бага судлагдсан байдаг бөгөөд уламжлалт өв соёлыг сэргээх ба залгамжпан хөгжүүлэхэд цээрийн ёсыг зайлшгүй судлах шаардлагатай. Монголчуудын цээрийн ёс болон Хятадын ард түмний цээрийн ёсыг харьцуулан судлан онцлогийг илрүүлэх нь энэ ажлын гол зорилго болно.

# монгол улс# хятад# ёс# судалгаа