Монгол, Солонгосын хуримын уламжлалт ёс заншлын харьцуулсан судалгаа

Б.Солонго

Монгол, Солонгосын хуримын уламжлалт ёс заншлын харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол болон Солонгосын уламжлалт хуримын ёс заншлыг судалж түүний ялгаатай болон төстэй талыг харьцуулан судлах зорилготой.
# хурим# ёс заншил