Жижиг улсын соёл иргэншлийн аюулгүй байдал ба Монгол соёл иргэншил дэх даяаршлын нөлөө

Г.Үүрийнтуяа

Жижиг улсын соёл иргэншлийн аюулгүй байдал ба Монгол соёл иргэншил дэх даяаршлын нөлөө

Гишүүнчлэл

?

Даяаршлын эрин үе дэх жижиг улс орнуудын аюулгүй байдал, тэрдундаа соёл иргэншлийн аюулгуй байдал дахь даяаршлын хүчин зүйлсийн үзүүлж буй нөлөөллийг Монгол улсын жишээн дээр бакалаврын зэрэг горилсон судалгааны ажлын хүрээнд судлан, шийдвэрлэх арга замыг гаргаж ирэх зорилготой.

# соёл иргэншил# аюулгүй байдал# монгол улс