Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Англи хэлний дүрэм

С.Баярсайхан

Англи хэлний дүрэм

Гишүүнчлэл

?

Манай оронд олон улсын хэл болох англи хэлийг сонирхон судлагсдын тоо сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй өсч байгаа нь манай хүмүүсийн оюуны хэрэгцээ, соёл өсөн дээшилж байгаагийн нэг илрэл юм. Англи хэл судал буй оюутан залуусын дунд Англи хэлний зүйн дүрмийн бүдүүвчилсэн загвар байдаггүй учир би энэхүү судалгааны ажлын сэдвийг сонгон авсан болно.

# англи хэл