Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Англи хэлний-тн нийлэмжээс гарах авиадын тухайд

Ганцэцэг

Англи хэлний-тн нийлэмжээс гарах авиадын тухайд

Гишүүнчлэл

?

Практикаас хараад үзэхэд th-ийн нийлэмжээс хоёр янзын авиа гардаг гэж тайлбарлах нь учир дутагдалтай байгаа бөгөөд миний энэхүү ажлын гол зорилго бол th-ийн нийлэмжээс гарч байгаа авиаг гүнзгийрүүлэн судлаж, өөрийн ажиглалтаас үндэслэн гаргасан хувилбараа толиуулан хэлэлцүүлж, батлахад оршиж байгаа билээ.

# англи хэл