Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Электрон болон сүлжмэлийн  гарын авлагыг орчуулах нь

Ц.Халиунаа

Электрон болон сүлжмэлийн гарын авлагыг орчуулах нь

Гишүүнчлэл

?

Манай оронд энэхүү сэдвийн талаар урьд өмнө нь судлагдаж байгаагүй. Тиймээс ч энэхүү сэдвүүдийг сонгож авсан. Сэдвийн гол зорилго нь нэхмэлийн тоног төхөөрөмж болон цахилгаан тоног төхөөрөмжтөй холбоотой үг хэллэгийг цуглуулж гарын авлагыг гаргахыг зорилгоо болголоо.

# элекрон# орчуулга