Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хятад-Монгол хэлний үйл үгийн давтах ёсыг зэрэгцүүлэн авч үзэх нь

Б.Энхмөнх

Хятад-Монгол хэлний үйл үгийн давтах ёсыг зэрэгцүүлэн авч үзэх нь

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлаар хятад-монгол хэлний үйл үгийг давтах ёсны хэлбэр, хэлзүйн утгыг зэрэгцүүлэн, тодорхой түвшинд судлахыг зорилоо.

# хятад# монгол хэл# хэл шинжлэл