Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол хэлний тэмдэг нэрийн зэрэг, түүний утгыг Япон хэлэнд илэрхийлэх нь

Б.Батцэцэг

Монгол хэлний тэмдэг нэрийн зэрэг, түүний утгыг Япон хэлэнд илэрхийлэх нь

Гишүүнчлэл

?

 Судлаачид монгол япон хэлийг алтайн хэлний нэг салбарт оруулан үзсээр нилээд хугацаа өнгөрч байна. Ингэхдээ эдгээр эрдэмтэд дэлхийн олон хэлийг ангилахдаа уул хоёр хэлийг гарал үүслийнх нь үүднээс нэг хэл болгон үзэх зарчимд үндэслэсэн гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэ талаар анхаарал тавьсны дүнд ихээхэн амжилт олсоор ирсэн боловч харин хэв шинжийн үүднээс нь судлах талаар төдий л их даацтай амжилтанд хүрч чадаагүй байгааг дурьдах нь зүйтэй юм.

# тэмдэг нэр# Боловсрол