Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Суурь англи хэл хичээлийн сургалтын арга зүйн асуудалд

Д.Цэрэнлхам

Суурь англи хэл хичээлийн сургалтын арга зүйн асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Суурь англи хэлний сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан тухайн оюутан, суралцагчид англи хэлний бичвэрүүдийг сонсож ойлгох, үгсийн сангаа баяжуулж, хоорондоо харилцан ярилцаж өөрсдийн үзэл бодлоо амаар болон бичгээр илэрхийлж сурахад энэхүү сургалтын ач холбогдол оршино.

# хэл шинжлэл