Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Англи хэлний гишүүн өгүүлбэрийг зөв тодорхойлсноор оюутны Монголоос Англи хэл рүү орчуулах чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Н.Түвшинзаяа

Англи хэлний гишүүн өгүүлбэрийг зөв тодорхойлсноор оюутны Монголоос Англи хэл рүү орчуулах чадварыг нэмэгдүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Англи хэлний гишүүн өгүүлбэрүүдийн үүргийг судалж тэдгээрийг зөв таньж, зөв тодорхойлсоноор өөрийн монголоос англируу орчуулах чадварьтг нэмэгдүүлж мэдлэг эзэмших.

# англи хэл