Цагаан өнгөний нэрийг танихуйн хэл шинжлэлийн үүднээс судлах нь

О.Цолмон

Цагаан өнгөний нэрийг танихуйн хэл шинжлэлийн үүднээс судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол хэлний “цагаан” өнгө концептыг танихуйн хэл шинжлэлийн үүднээс судлах, монгол хүний сэтгэлгээний онцлогоос илрүүлэх, тайлбарлах зорилгыг дэвшүүллээ.
# хэл шинжлэл# судалгаа