Хүний бие эрхтний нэр орсон өвөрмөц хэллэгийг утгазүйн үүднээс зэрэгцүүлэн судлах нь

Б.Отгончимэг

Хүний бие эрхтний нэр орсон өвөрмөц хэллэгийг утгазүйн үүднээс зэрэгцүүлэн судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Хэлний хийсвэрлэлийн өвөрмөц үзэгдэл болох хэлц нэгжүүдийн дотроос хүний бие эрхтний нэр орсон өвөрмөц хэлц хэллэгийг сонгон авч түүний бүтэц, утгын талаас нь орос ба монгол хэлэн дээр зэрэгцүүлэн судлахыг зорилоо.
# хүний бие эрхтэн# өвөрмөц хэллэг# утга зүй