Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хятад хэлний ойролцоо утгатай дайвар үгийн хэрэглээний онцлогийг, заах арга зүйн талаас судлах нь

Б.Нандин-Эрдэнэ

Хятад хэлний ойролцоо утгатай дайвар үгийн хэрэглээний онцлогийг, заах арга зүйн талаас судлах нь

Гишүүнчлэл

?

Хятад хэлний ойролцоо утгатай үгийг хэрэглээний онцлог болон заах арга зүйн талаас монгол хэл дээр судалсан ажлууд харьцангуй бага байдаг. Хятад хэлний хэлзүйн гол асуудал нь өгүүлбэрийн бүтэц, үгийн хэрэглээ байдаг. Иймээс хятад хэлний хэлзүйн онцлогийг ойролцоо утгатай үгийн хэрэглээний онцлогоор харуулахыг зорьж байна.

# хятад# хэрэглээ# заах арга зүй# судалгаа