Хятад хэлний тооллого үгийг монгол хэлтэй харьцуулсан судалгаа

Н.Энхнасан

Хятад хэлний тооллого үгийг монгол хэлтэй харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Мэдлэгээ өргөжүүлж мөн тооллого үгийг оновчтой зөв хэрэглэх аргыг судалж, хоёр улсын соёлын онцлогийг харьцуулан гаргахыг зорилоо.
# Хятад хэл# тооллого# Монгол хэлтэй