Интернетийн орчин дах үг хэллэг Монгол хэлэнд нөлөөлөх нь

Б.Золжаргал

Интернетийн орчин дах үг хэллэг Монгол хэлэнд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол хэлний интернет орчинд шинээр гарч ирж буй үг хэллэг, товчлол, харилцааны төөрөгдөлүүд түүний төрлүүдийг судалснаар монгол хэлэнд хэрхэн нөлөө үзүүлж буйг харуулахыг зорилоо.
# интернет# монгол хэл