Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол англи хэлний үйл үгийг зэрэгцүүлэн судлах нь

Б.Наранцэцэг

Монгол англи хэлний үйл үгийг зэрэгцүүлэн судлах нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол англи хэлний үйл үгийн талаарх судалсан судалгаанаас үзэхэд их судалсан боловч их дээд сургуулиуд хоёр улсын хэлийг хооронд нь харьцуулсан хичээл орохгүй дан ганц зохиогчын номын ашигладаг. Тиймээс монгол англи хэлний үйл үгийг зэрэгцүүлэн олон талаас нь тедийгүй цогц хэмжээнд судлахыг шаардаж байгаа учраас энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

# хэл шинжлэл# англи хэл