Монгол бизнес

О.Хятад Монголын хамтарсан

Монгол бизнес

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
"Монгол Бизнес” гэдэг хэллэг монголд төдийгүй дэлхийд Чингис хаан гэдэг шиг тархан түгэхийн бэлэгт ерөөлийг хадаг болгон “Монгол Бизнес" дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нар, ажилтан, ажилчид, оюутан сурагчдын rap дээр тавьж байна.
# Хятад монгол сургууль# эрдмийн ажил