Монгол хүний сэтгэл хөдлөлийн дургүйцсэн өнгө аясыг хятад хэлнээ илэрхийлэх тухайд

О.Тунгалагмөрөн

Монгол хүний сэтгэл хөдлөлийн дургүйцсэн өнгө аясыг хятад хэлнээ илэрхийлэх тухайд

Гишүүнчлэл

?
Монгол хүний дургүйцсэн өнгө аяс илэрхийлсэн санааг хятад хэлэнд “ Хэлдэг гурав хийдэг ганц “ зохиолын жишээн дээр хятад хэлнээ хэрхэн буусанд анализ хийхийг тодорхойлохыг зорьсон болно.
# сэтгэл хөдлөл# өнгө аяс