Шинэ үг заах үр дүнтэй аргууд

Э.Нарангоо

Шинэ үг заах үр дүнтэй аргууд

Гишүүнчлэл

?
To determine effective ways to teach and what types of memory allows students to memorize new words very well
# шинэ үг# заах # үр дүн