Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зүйр цэцэн үгээр ард түмний сэтгэлгээний онцлог илрэх үзэгдлийг монгол, англи, орос жишээн дээр тулгуурлан угсаатны зүйн хэл шинжлэлийн өнгөнөөс судлах нь

В.Оюунжаргал

Зүйр цэцэн үгээр ард түмний сэтгэлгээний онцлог илрэх үзэгдлийг монгол, англи, орос жишээн дээр тулгуурлан угсаатны зүйн хэл шинжлэлийн өнгөнөөс судлах нь

Гишүүнчлэл

?

Зүйр цэцэн үгийг хөндсөн судалгааны бүтээл туурвил нэлээд хийгдсэн боловч ихэнх эрдэмтэд судлаачид монгол хэлний зүй, үгийн утга, сэдэв, хэлбэр, уран сайхны илэрхийлэл, ангилал талаас нь түлхүү хөндсөн байх ба цөөн тооны бүтээлүүдэд ард түмний сэтгэлгэний онцлогийн илэрхийлэл талаас судлах оролдлого хийгдсэн байна.

# Боловсрол