Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Чонон сүлд романы орчуулга дахь адилтгал зүйрлэлийн ангилалын судалгаа

Ц.Цэнгүүнмаа

Чонон сүлд романы орчуулга дахь адилтгал зүйрлэлийн ангилалын судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажилд тус роман дахь адилтгал зүйрлэлийн хэв маяг хэрэглэгдэж буй нөхцөл тухайн үндэстний онцлогийг хүний гаднах төрх, ааш араншин.байгалийн үзэгдэл зэргийг хэрхэн зүйрлэж адилтгасныг гарган судалсан болно.

# чонон сүлд# роман# орчуулга# хэл шинжлэл