Байгаль орчны хууль эрх зүйн асуудал ба бэлчээрийн тухай эрх зүйн зохицуулалт

Ц.Амарсанаа

Байгаль орчны хууль эрх зүйн асуудал ба бэлчээрийн тухай эрх зүйн зохицуулалт

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Бэлчээрийн эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал гадаад орнуудын туршлага, үр дүнг нь мэдэж судлахыг залуу судлаач миний бие зорьсон болно.
# хууль # эрх зүй