Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

С.Энхцэцэг

Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлд заасан Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн Эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал нь энэхүү судалгааны ажлын судлах зүйл болно.
# эд хөрөнгө# гэмт хэрэг# эрх зүй