Эрх зүйн хөгжил, постмодерн

Ц.Амарсанаа

Эрх зүйн хөгжил, постмодерн

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Эрх зүйн онолын сэтгэлгээ хандлага тогтоох болон захиргааны байгууллагат зүй ёсны хэвшмэл сэтгэглгээг бий болгоход уг судалгааны зорилго оршино.
# хууль# эрх зүй# хөгжил