Хууль бүтээх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэс цаашдын чиг хандлага
(1)

Ц.Амарсанаа

Хууль бүтээх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэс цаашдын чиг хандлага

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Эрх зүйн онолын сэтгэлгээ хандлага тогтоох болон захиргааны байгууллагат зүй ёсны хэвшмэл сэтгэглгээг бий болгохийг судалгааныхаа зорилгыг болголоо.
# хууль# шинжлэх ухааны үндэс