Хууль тогтоох  эрх мэдлийг засгийн газарт шилжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Ц.Амарсанаа

Хууль тогтоох эрх мэдлийг засгийн газарт шилжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хууль тогтоох эрх мэдлийг засгийн газарт шилжүүлэх асуудлыг боловсронгуй болгож, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх, хууль тогтоох эрх мэдэлд алдагдах явдалаас сэргийлж чадахуйц эрх зүйн орчинг тогтоох нь судалгаа зорилго, зорилт юм.
# хууль# эрх зүй# эрх мэдэл