Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх Монгол Улсын эрх зүйн орчны үнэлгээ

Д.Буян-Өлзий

Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх Монгол Улсын эрх зүйн орчны үнэлгээ

Гишүүнчлэл

?
Дэлхийн зарим улс оронд үйлдэгдсэн кибер гэмт хэргийн аюул занал нь халдлагад өртсөн улсуудын үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах хүчин чадлыг cулруулах зэргээр ноцтой хохирол учруулж байгаа бөгөөд энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэж буй байгууллага ажилтны чадавхийг сайжруулах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар үндэслэл бүхий санал дэвшүүлэхэд оршино
# гэмх хэрэг# эрх зүй# Монгол улс