Монгол Улсын болон БНХАУ-ын шүүн таслах ажиллагааны эсрэг тодорхой төрлийн гэмт хэргийн ойлголт, харьцуулсан судалгаа

Л.Чианг

Монгол Улсын болон БНХАУ-ын шүүн таслах ажиллагааны эсрэг тодорхой төрлийн гэмт хэргийн ойлголт, харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улс 1990 оны Ардчилсан хувьсгалын үр дүнд улс төр, эдийн засаг, оюун санааны эрх чөлөөг олж, иргэний арьдчилсан нийгэм, хууль цаазат төрийг байгуулах эрх зүйн үндсийг 1992 оны Үндсэн хуулиндаа тодорхойлсон билээ.
# эрх зүй# хууль# шүүх