Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татварын боловсрол-сургалтын асуудал

Татварын боловсрол-сургалтын асуудал

Худалдаж авах

Зах зээлийн тогтолцооны нөхцөлд эдийн засаг дахь төрийн оролцооны нэг хэрэгсэл нь татвар билээ. Иймээс татварын харилцаа нь төр, татвар төлөгч гэсэн үндсэн хоёр талыг тойрсон олон субъектүүдийн оролцоо, тэдний идэвхтэй үйл ажиллагааны нэгдэл юм.
# алтанзаяа# илтгэл# татвар