Уул уурхайн салбар дахь хүний эрхийн зохицуулалт

Ж.Баярчимэг

Уул уурхайн салбар дахь хүний эрхийн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Уул уурхайн салбарт хөдөлмөр эрхлэгчид хуулиа мэддэггүй мэдсэн ч хэрэгжүүлж эрхээ хамгаалж чаддаггүй учир тэдэнд хууль ёсны эрх, эрх чөлөөгөө зөв хамгаалж хэрэгжүүлж сурхад нь туслах, ингэснээр уул уурхайн салбарт хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн ажил юм.
# уул уурхай# хүний эрх# эрх зүй