Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хөгжил чиг хандлага

Ц.Амарсанаа

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хөгжил чиг хандлага

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүйн онолын ба практик хэрэглээний хувьд сэтгэлгээ, хандлага тогтоох болон захиргааны байгууллагат зүй ёсны хэвшмэл сэтгэглгээг бий болгоход судлагааны зорилго оршино.
# хууль# эрх зүй