Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Судас шинжлэлийн автомат анализатор багажны зарим үзүүлэлтээр зүү эмчилгээний үйлдлийн механизмыг тодруулах асуудалд

Д.Цэцгээ

Судас шинжлэлийн автомат анализатор багажны зарим үзүүлэлтээр зүү эмчилгээний үйлдлийн механизмыг тодруулах асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгуулагаас гаргасан Уламжлалт Анагаах Ухааныг 2014-2023 хөгжүүлэх стратегийн бодлогод Уламжлалт Анагаах Ухаан болон Хавсарсан Анагаах Ухааныг орчин үеийн анагаах ухаантай интеграцчилсан тогтолцоонд хөгжүүлж улмаар Олон Улсын Даатгалын үйлчилгээнд нэвтрүүлэхийг тусгасан байна.

# анагаах ухаан# судалгаа