Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Таримал сарьслаг хунчир, байгал гүүн хөх, гинкгобилоба ургамлын цус бүлэгнүүлэлтэнд үзүүлэх нөлөөг судалсан нь

Л.Солонго

Таримал сарьслаг хунчир, байгал гүүн хөх, гинкгобилоба ургамлын цус бүлэгнүүлэлтэнд үзүүлэх нөлөөг судалсан нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол орны нөхцөлд тарималжуулсан Сарьслаг хунчир (Astragalus membranaceus), Байгал гүүн хөх (Scutellaria baicalensis georgi), Гинкго-билоба (Ginkgo biloba) ургамлын цус бүлэгнэлтэнд үзүүлэх нөлөөг судлахад бидний судалгааны ажлын зорилго оршино.

# анагаах ухаан# судалгаа