Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цагаан харханд элэгний үрэвслийн эмгэг загвар үүсгэсэн үед элэгний гүргүм-7, бөөрний гүргүм-7, элэгний нэмэлт-4, бөөрний нэмэлт-4, голлогч-3 нийлмэл жоруудын элэг хамгаалах үйлдэл

М.Дорждагва

Цагаан харханд элэгний үрэвслийн эмгэг загвар үүсгэсэн үед элэгний гүргүм-7, бөөрний гүргүм-7, элэгний нэмэлт-4, бөөрний нэмэлт-4, голлогч-3 нийлмэл жоруудын элэг хамгаалах үйлдэл

Гишүүнчлэл

?

“Элэгний гүргүм-7”, “Бөөрний гүргүм-7, Толлогч-3”, Элэгний нэмэлт-4”, “Бөөрний нэмэлт-4 нийлмэл жоруудыг ССЦ-өөр цагаан харханд үүсгэгдсэн элэгний үрэвслийн эмгэг загвар дээр харьцуулан судлах зорилго тавьлаа.

# анагаах ухаан# судалгаа