Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Элэгний үрэвслийн эмгэг загварчлалд Элэг-4 найрлагын үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн

Б.Буянжаргал

Элэгний үрэвслийн эмгэг загварчлалд Элэг-4 найрлагын үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн

Гишүүнчлэл

?

Элэг-4 найрлагад агуулагдах биологийн идэвхит бодисууд мөмбран бэхжүүлэх, элэгний эсийг хамгаалж болох юм гэсэн таамаглал дэвшүүлснээр бид Элэг-4 найрлагыг сонгон авч, түүний фармакологийн үйлдлийг эсийн түвшинд шинжлэх ухааны үндэслалтэйгээр энэхүү судалгааг хийхээр болсон юм.

# анагаах ухаан# судалгаа